Rok szkolny 2017/2018

Znalezione obrazy dla zapytania tarcza wzorowego ucznia

Tradycją naszej szkoły jest wręczenie „Tarczy Wzorowego Ucznia” uczniom klas IV-VII,

którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i więcej i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Wyróżnienie to przysługuje tylko jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Klasa 4a

Katarzyna Wróbel

Maciej Modelski

Bartosz Malesza

Anna Chojecka

Krzysztof Szczeciński

Adrian Kotoński

Kacper Mikołajczyk

Dominik Mach

Klasa 4b

Mateusz Lipiński

Klasa 4c

Kacper Gradecki,

Dominik Kaszyński

Maciej Skonieczny

Kacper Walczak

Michał Walkowski

Szymon Nowak

Klasa 4d

Nikodem Jóźwik

Damian Kuśmierek

Szymon Malesza

Maria Pawluczyk

Antoni Pławiński

Martyna Szczodrowska

Martyna Wągiel

Mikołaj Woźniak

Aleksander Zydorkiewicz

Michalina Siwińska

 Oliwier Wojdyński

Oliwier Zając

Klasa 5a

Aleksandra Pięciak

Weronika Badowska

Klasa 5b

Kacper Malesza,

Dominik Walczak

Klasa 6b

Adam Maciaszek

Karol Szkudlarek