Nauczyciele


 • Małgorzata Chojecka - religia;
 • Renata Derdzińska -język niemiecki;
 • Anna Darul - język angielski;
 • Barbara Drzewiecka - wychowawca świetlicy, przyroda;
 • Mariola Flis - matematyka, informatyka;
 • Irena Gierba - chemia, matematyka;
 • Krystyna Gostyńska - edukacja wczesnoszkolna;
 • Grzegorz Grzelak - wychowanie fizyczne;
 • Katarzyna Grzelak - nauczyciel wspomagający;
 • Małgorzata Grzymska - matematyka, informatyka;
 • Mirosława Hilczer -
 • Anna Jońska-Choinka - chemia, wychowanie do życia w rodzinie;
 • Edyta Kaczmarek-Krystkowiak - matematyka, zajęcia komputerowe;
 • Elżbieta Kałużna -edukacja wczesnoszkolna;
 • Aneta Kaźmierczak - język angielski;
 • Małgorzata Karska - logopeda;
 • Teresa Kozłowska - biologia;
 • Iwona Kasprzak - biblioteka;
 • Alicja Kaszyńska - pedagog;
 • Wiesław Kulig - historia;
 • Marzanna Kulig - religia,
 • Roksana Kulig - język angielski;
 • Katarzyna Knebel - język angielski;
 • Anna Kowalczyk - edukacja wczesnoszkolna;
 • Beata Maciaszek - matematyka; zajęcia komputerowe;
 • Jolanta Michalak - język polski;
 • Agnieszka Majda - wychowanie fizyczne;
 • Ewa Nowak - język polski;
 • Aldona Początek - wychowanie fizyczne;
 • Agnieszka Płoszaj - wicedyrektor;
 • Anna Płóciennik - historia, język polski;
 • Anna Pietrzak - edukacja wczesnoszkolna;
 • Arleta Rajczyk - edukacja wczesnoszkolna;
 • Teresa Ratajczyk - historia;
 • Małgorzata Skompska - przyroda, matematyka;
 • Karolina Sobierajska - język angielski;
 • Ewa Sosińska - przyroda, plastyka, technika;
 • Ewa Szczecińska - edukacja wczesnoszkolna;
 • Iwona Szymczak - wychowawca świetlicy;
 • Mirosława Szrama - przyroda, geografia;
 • Sławomira Urzędowska - edukacja wczesnoszkolna;
 • Ewa Witaszczyk - muzyka;
 • Danuta Witkowska - religia;
 • Magdalena Wysocka - wicedyrektor, język polski;
 • Urszula Wysocka - język polski, historia;
 • Bartłomiej Wiśniewski - wychowanie fizyczne;
 • Maria Zając - fizyka, informatyka;
 • Jolanta Zając -edukacja wczesnoszkolna;
 • Dorota Zasada - wychowanie fizyczne;