Mówiliśmy gwarą wschodniej Wielkopolski

       Dnia 16 marca 2013 roku uczniowie z klasy VI C, V B i VA  uczestniczyli w powiatowym konkursie ,, Z gwarą za pan brat’’. Edyta Prusinowska, Weronika Klimas, Kinga Pieczyńska i Dominika Janiak przedstawiły fragment teatru obrzędowego  ,,Pirzok’’. Adam Budka, Maria Choinka, Karolina Darul, Aleksandra Grabarczyk i Wiktoria Mikołajczyk  zaprezentowali inscenizację wiersza ,,Paweł i Gaweł’’.

       Spotkanie odbywało się  w Szkole Podstawowej w Galewie.  Mieliśmy okazję nie tylko posłuchać mowy naszych przodków w obrzędach słowno - muzycznych, ale również

wsłuchać się w zwykłą, spontaniczną gwarę między sąsiadkami, którą zaprezentowały najstarsze uczestniczki konkursu -  panie z zespołu ,,Razem’’. 

       Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów ładne upominki oraz byli zaproszeni na degustację potraw kuchni wielkopolskiej.

 

                                                                                                    Anna Płóciennik

                                                                                                    Iwona Kasprzak

                                                                                                    Małgorzata Chojecka

                                                                                                    Małgorzata Karska