Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 klas 7-8 SP i 3 Gim

Dnia 19 czerwca 2019 roku zgromadziliśmy się, by uroczyście pożegnać miniony rok szkolny. Była to niezwykła uroczystość, dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ósmoklasistów było to pożegnanie ze szkołą. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i pełnych ciepła uśmiechów przy wspominaniu minionych lat.

Pani Dyrektor Urszula Maciejewska pożegnała uczniów ciepłym słowem. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami. Nie zabrakło gratulacji dla rodziców nagrodzonych uczniów, podziękowań dla życzliwych i hojnych sponsorów. 
Na koniec uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły za opiekę, życzliwość i zaangażowanie w trud kształcenia i wychowania.  Mamy nadzieję, że nasi absolwenci będą mile wspominać lata spędzone w szkole. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły życzą im, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas edukacji procentowały w dalszym życiu, powodzenia w podejmowaniu życiowych decyzji oraz miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Więcej zdjęć na szkolnym FanPage Facebook