IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu już za nami!

W minioną środę 15 maja 2019r w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie odbyła się czwarta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu. Do rywalizacji przystąpiło 21 uczestników szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych powiatu tureckiego,

a wśród nich uczniowie:

1. Szkoły Podstawowej w Malanowie

2. Szkoły Podstawowej w Miłaczewie

3.  Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie

4. Szkoły Podstawowej w Wyszynie

5. Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku

6. Szkoły Podstawowej w Brudzewie

7. Szkoły Podstawowej w Koźminie

8. Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku

9. Szkoły Podstawowej w Kunach

10. Niepublicznego Gimnazjum w Sarbicach

11. Szkoły Podstawowej we Władysławowie.

 

Po uroczystym otwarciu konkursu przez p. Urszulę Maciejewską – dyrektora Szkoły Podstawowej we Władysławowie uczestnicy przystąpili do części pisemnej konkursu. Test składał się z 35 pytań z zakresu edukacji zdrowotnej wynikającej z podstawy programowej kształcenia ogólnego, poszerzonej o treści programu „Trzymaj Formę” oraz problematykę pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  1. p. Alfred Rajczyk- dyrektor PSSE w Turku – przewodniczący
  2. p. Katarzyna Jabłońska – przedstawiciel Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia PSSE
    w Turku,
  3. p. Lidia Baraniecka -przedstawiciel Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia PSSE w Turku.

 

W tym roku nie obyło się bez dogrywki ustnej, ale ostatecznie laureatami IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu zostali:

 I miejsce zajęła Liwia Olejnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku

II miejsce przypadło Piotrowi Michalakowi ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie

III miejsce wywalczyła Martyna Buda ze Szkoły Podstawowej w Koźminie.

 

Konkurs odbył się dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku, Radą Rodziców gimnazjum, Samorządem Uczniowskim, rodzicami-Państwem Sylwestrzak,którym składamy serdeczne podziękowania. Tegoroczną edycję konkursu wspierało finansowo także Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Ideą konkursu jest nie tylko rywalizacja i prezentacja osiągnięć uczniów, ale także propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży oraz zachęcenie ich do podnoszenia swojej wiedzy i świadomości prozdrowotnej. Ponadto dla opiekunów i koordynatorów zdrowia jest to okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami. 

Czas oczekiwania na werdykt  umilali uczestnikom uczniowie gimnazjum, którzy wraz
z koordynatorami przygotowali zabawy i gry o tematyce zdrowotnej. Cenne rady i wskazówki śpiewająco przekazały nasze milusińskie z kl. II : Martyna Żurawik w utworze „Smaki zdrowia” oraz Lena Kurczoba „Sport to zdrowie”.

 Ponadto dla wszystkich przybyłych czekał zdrowy poczęstunek i degustacja zdrowych słodyczy, które zostały przygotowane z produktów firmy „KUPIEC” z Paprotni oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Słowa wdzięczności należą się grupie nauczycieli, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze przedsięwzięcie.

Zwycięzcom gratulujemy, darczyńcom i wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniach przedsięwzięcia  składamy serdeczne podziękowania.

Kolejna edycja już za rok. 

 

Red. Małgorzata Suchanek
          Agnieszka Majda