„WIELKOPOLSKIE CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” – Władysławów 2019

UKS Skoczek Władysławów - Facebook Fanpage

REGULAMIN

 

1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci. 

2. Organizatorzy zawodów:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS

Urząd Gminy Władysławów

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie tel.601284969

Szkoły z Gminy Władysławów

3. Impreza sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Władysławów  Zrzeszenia LZS Poznań oraz UKS Skoczek Władysławów.

4. Terminy i miejsce zawodów:

25 kwiecień godzina 15:00

16, 30-maj godz.15:00

13, 18 czerwiec godzina 15:00

„Zespół Boisk Orlik 2012 we Władysławowie”.

W czerwcu zorganizowany zostanie Wojewódzki i Finał w Poznaniu.

5. Konkurencje

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową i pchnięcie kulą (3kg tylko dla najstarszej grupy)

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową i pchnięcie kulą (3 kg do najstarszej grupy).

6. Uczestnicy

Zawody są otwarte,  punktacja w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2006

II grupa wiekowa 12 lat-  rocznik 2007

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2008 i młodsi

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach

(w jednej biegowej i jednej technicznej)

7. Zgłoszenia; w dniu zawodów w poszczególnych komisjach sędziowskich na kartkach startowych.

 8. Nagrody

Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy a w zawodach finałowych medale.

Dla sześciu najlepszych szkół przewidziane są puchary.

9. Punktacja

Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnie dla każdej grupy wiekowej.

10. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli ,szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach łącznie z finałem. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

11. Wyniki z zwodów na facebook; UKS Skoczek Władysławów

12. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.

- Wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

- Publicznego wystawiania, wyświetla, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.