Zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

29 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego, podczas którego omówione zostały zasady jakie powinien przestrzegać każdy użytkownik dróg.