Wieczór andrzejkowy

Andrzejki, andrzeje, jędrzejki, jędrzeje albo jędrzejówki, to różne nazwy znanego powszechnie obyczaju, obchodzonego w zależności od regionu kraju, w dzień świętego Andrzeja (30listopada) albo w wigilię tego święta.

Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie - św. Andrzej uznany jest za opiekuna panien na wydaniu, pomagał pannom w odgadywaniu imienia, pochodzenia, stanu majątkowego konkurenta oraz terminu ślubu, ale bywał również uznawany za najlepszego powiernika i orędownika dziewczęcych pragnień, westchnień oraz wszelkich starań o odwzajemnioną miłość i szybkie zamążpójście. Dlatego też aby tradycji stało się za dość uczniowie naszej szkoły w środę 28 listopada zgromadzili się tłumnie na andrzejkowym wieczorze wróżb, poczytując ten właśnie obyczaj za świetną zabawę. Organizatorami tej uczty wróżbiarskiej była Świetlica szkolna, Mały i Duży Samorząd Uczniowski.

Gdy tylko ostatnia wróżba została wypowiedziana uczniowie z niebywałą energią rozpoczęli ostatnią przedadwentową dyskotekę. Zabawy nie było końca, jednak wszystko co dobre szybko się skończyć musi, dlatego też około 19.30 impreza andrzejkowa została oficjalnie zamknięta.

 

                                                                                  Samorząd Uczniowski