Konkurs "Tablet dla szóstoklasisty"

W dniu 23 listopada nastąpiło wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przy okazji obchodów 100-lecia SP we Władysławowie.

Uczniowie starszych klas, w szczególności klas 6, mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną opartą o zdjęcia  z kronik szkolnych oraz pokazującą obecną działalność szkoły oraz uczniów. W konkursie wzięło udział kilkanaście osób wśród których znaleźli się finaliści, którzy otrzymali upominki związane z rocznicą szkoły oraz drobny sprzęt elektroniczny ufundowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Laureatami zostali:

Edyta Prusinowska;

Weronika Darul;

Marcin Maciaszek;

Anna Spławska.

Przy okazji dopełnieniem konkursu będzie wybór ucznia z klas szóstych naszej szkoły, który zrobi największy postęp w nauce do czasu sprawdzianu na zakończenie klas 6, osoba taka otrzyma  z okazji 100-lecia Szkoły wyjątkowa nagrodę jaką będzie tablet (taki jak w załączeniu). Warunkiem jest również właściwa frekwencja oraz odpowiednie zachowanie

p.s.

Również w poprzednich latach uczniowie klas szóstych otrzymywali drobne upominki w postaci mp3 lub mp4 celem tych działań jest dotarcie do uczniów słabszych oraz "średniaków", w celu zmotywowania ich do dalszej pracy zgodnie bowiem z krzywą Gaussa, która ilustruje większość sprawdzianów to uczniowie przeciętni  decydują o poziomie sprawdzianu.

 

Daniel Kusz