„BO DOBRA JEST WIĘCEJ NIŻ ZŁA”

 W 12. rocznicę śmierci ks.  Jana Twardowskiego w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego we Władysławowie uczniowie kl. III c i III b gimnazjum  – członkowie koła teatralnego uczestniczący w innowacji pedagogicznej „Teatr z klasą”-  przygotowali wieczorek poetycki dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W organizację uroczystości zaangażowali się także nauczyciele-wychowawcy: p. Mirosława Hilczer- przygotowanie dekoracji sceny i holu, p. Bożena Jafra i p. Aleksandra Lubik – pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia oraz p. Urszula Wysocka – przygotowanie scenariusza  i przedstawienia pantomimy.  

Kolejny raz pochyliliśmy się nad strofami wierszy, które dla nas stworzył poeta – ksiądz, aby w ten sposób uczcić Jego pamięć. Upływający czas z wolna oddala nas od osoby Naszego Patrona, który zachęcał, by kochać tych, co szybko odchodzą i być jak tęcza, co sobą nie zajmuje miejsca”. Ale to co pozostawił po sobie: wiersze, utwory prozatorskie, kazania prowadzi nas w świat zamyślenia i zadumy, wrażliwości i pogody ducha.

 Wspaniały  debiut „szkolnych aktorów” w przekazie pantomimy przeniósł nas w pozaziemską przestrzeń,  pozwalając –choć na chwilę – oderwać się od codziennych obowiązków. W wieczorowej aurze, przy blasku świec i taktach muzyki, zaproszeni Goście, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie duchowo przenieśli się w inny wymiar, gdzie wciąż niestrudzonym przewodnikiem pozostaje Ksiądz Jan  „od biedronki”.

 

Autor zdjęć: mgr  Mirosława Hilczer
Autor tekstu: mgr  Urszula Wysocka