Zjazd Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Dnia 7 czerwca 2018 roku Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego uczestniczył w uroczystości, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tak jak każdego roku i tym razem w świątyni spotkały się poczty sztandarowe z całej Polski.

O godz. 12.00 uczestniczyliśmy w mszy świętej celebrowanej przez ks. Infułata Jana Sikorskiego ucznia ks. Jana Twardowskiego, który wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym przywołał postać ks. Jana Twardowskiego jako kapłana, poetę oraz człowieka obdarzonego wielką miłością do ludzi i przyrody.

 Jednym z punktów uroczystości były warsztaty poetycko-teatralne z udziałem aktorów Opery Narodowej.

W Świątyni Opatrzności Bożej była zorganizowana wystawa upamiętniająca postać ks. Jana Twardowskiego.

Udział w uroczystości upamiętniającej postać Naszego Patrona był dla całej delegacji wspaniałym wydarzeniem. Przynależność do wspólnoty stworzonej przez szkoły, które noszą imię ks. Jana Twardowskiego jest dla nas radością, zobowiązaniem i wielką dumą.

Wyjazd do Warszawy należał do udanych oraz z cała pewnością zostanie powtórzy po raz kolejny za rok.