Uroczyste poświęcenie sztandaru

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem było poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w dniu 3 maja 2018 roku o godz. 11.00 w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach podczas Mszy Świętej. Poświęcenia dokonał ks. kan. mgr Andrzej Kaczmarek.

Sztandar jest symbolem nauki pracy dla dobra naszej ojczyzny oraz przynależności nauczycieli i uczniów do szkoły. Ktoś może zadać sobie pytanie: dlaczego nowy sztandar dla szkoły podstawowej?

Otóż zgodnie z paragrafem 21 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, szkole podstawowej spośród dwóch istniejących szkół: Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego, które tworzyły Zespół Szkół we Władysławowie można było wybrać imię jednego z patronów. Decyzją organu prowadzącego po uzyskaniu opinii  Rady Pedagogicznej podjęto decyzję o wyborze imienia ks. Jana Twardowskiego. Wybór padł z uwagi na fakt, iż ks. Jan Twardowski był niezwykłym poetą, odznaczony  Orderem Kawalerów Uśmiechu nazywany ,,poetą uśmiechniętego Boga”, a także dlatego, że dzięki swej poezji potrafi dotrzeć do dorosłego człowieka oraz dużo uwagi poświęcał dzieciom. Od tej chwili, tj. wyboru imienia zrodziła się idea na nowy sztandar dla szkoły podstawowej, który został ufundowany przez Pana Arkadiusza Nejmana, Radę Rodziców, Pana Zbigniewa Trochę oraz Urząd Gminy we Władysławowie.