Dzień Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła tradycyjnie już włączyła się w światowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzony był 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji.  Dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie.  Szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji.   

W tygodniu poprzedzającym DBI 2018 podczas zajęć z wychowawcą uczniowie klas 4-6 realizowali tematykę „Bezpieczny Internet”, w efekcie powstały prace plastyczne, rymowanki, wiersze, kodeksy internauty. Prace zostały wykorzystane do przygotowania gazetki informacyjnej umieszczonej na holu głównym szkoły.

W tygodniu w którym przypadał DBI podczas zajęć komputerowych/informatyki w klasach 4-7 odbyły się  zajęcia z wykorzystaniem materiałów multimedialnych: „3… 2… 1… Internet”, „Plik i Folder - odkrywcy Internetu” „Dbaj o Fejs”. W klasach 1-3 odbyły się lekcje z wykorzystaniem materiałów dostępnych w serwisie Sieciaki.

Dodatkowo dla chętnych uczniów zorganizowano konkursy propagujące tematykę bezpiecznego internetu oraz szacunku w sieci. W klasach 4: plakat w programie graficznym, klasy 5 praca w edytorze tekstu, klasy 6 prezentacja multimedialna, klasa 7 film. Uczniowie mogli również uczestniczyć w kursach e-learning w serwisie fdds.pl

Pedagog szkolny przygotował informację i porady dla rodziców, które zostały przekazane poprzez pocztę elektroniczną.

A. Kaszyńska
E. Kaczmarek-Krystkowiak
B. Maciaszek