„Bo wolność krzyżami się mierzy…”

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z trzech najważniejszych świąt Polaków.

11 listopada 1918r. stał się dniem upamiętniającym nie tylko dzień odzyskania przez Polaków wolności, stał się też dniem wspomnień tych wszystkich, którzy ginęli, cierpieli i walczyli o niepodległość. Naszym przodkom w przeciągu tysiącletniej historii państwowości polskiej nie raz przyszło walczyć o niepodległość. Dlatego też uroczysta akademia w naszej szkole upamiętniała dzień niepodległości ale także zwracała szczególną uwagę na tych, którzy walczyli o honor i ojczyznę pod Grunwaldem, Racławicami czy Stoczkiem. Ponad tysiącletnia historia Polski pozwoliła bowiem zwrócić uwagę uczniów na te najbardziej newralgiczne punkty dziejów państwa polskiego. Uczniowie klas szóstych mieli, bowiem za zadanie przypomnieć swoim młodszym kolegom znaczenie słowa patriota. Wykorzystali w swym wystąpieniu najbardziej popularne teksty Mickiewicza, Konopnickiej, Kaczmarskiego, a także wzruszające i porywające pieśni i piosenki. Akademię uświetnił pokaz montażu filmów „Krzyżacy”, „Pan Tadeusz”, „Przedwiośnie”, „Kanał”, „Poznań’56”, a także barwny taniec krakusów, w których role wcielili się uczniowie klasy IV b.

Nad całością akademii czuwali opiekunowie: Iwona Kasprzak, Beata Maciaszek, Edyta Kaczmarek-Krystkowiak, Jolanta Michalak, Anna Płóciennik. W akademii udział wzięli uczniowie klas IV b, VI a i VI c.