Dni Świadomości Dysleksji

W dniach 31.10. 2017r. do 9.11.2017r. odbywały się w naszej szkole Dni Świadomości Dysleksji. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji.

Wśród osób zmagających się z trudnościami w pisaniu, czytaniu lub liczeniu byli tacy sławni dyslektycy jak m.in.: Hans Ch. Andersen, Agatha Christie, Ludwig van Beethoven, Mozart, Walt Disney, Thomas Edison, Albert Einstein, Pierre Curie a wśród Polaków Jan Matejko, Maciej Kuroń, Jacek Żakowski.

W przygotowaniu szkolnej akcji  brali udział uczniowie klas 0-V wraz z wychowawcami.  Uczniowie przygotowali plakaty na temat dokonań znanych osób z dysleksją oraz ich karykatury, młodsi uczniowie rysowali ilustracje do wybranej baśni Hansa CH. Andersena, słuchali wierszy i opowiadań zachęcających do czytania, wymyślano hasła zachęcające do pokonywania trudności. 7 listopada podczas przerw uczniowie klas I-V rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki ortograficzne a wśród poprawnych rozwiązań rozlosowano upominki. Ponadto w tych dniach lekcje wychowania fizycznego odbywały się pod hasłem „Rusz głową na sportowo”.

 

Drogi Rodzicu! Drogi Uczniu!

Nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać.

 

Alicja Kaszyńska