SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

 „Nie ma śmieci – są surowce!” - pod tym hasłem ruszyła w tym roku polska akcja sprzątania świata, zorganizowana po raz dwudziesty czwarty. Tradycją stało się już, że nasza szkoła czynnie angażuje się w tę akcję.

W czwartek 14 września br. uczniowie klas szóstych uporządkowali teren cmentarza ewangelickiego i pobliskiego lasu w okolicach Górki Niemieckiej. Była to dla uczniów swoista lekcja przyrody, podczas której wykorzystali wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Barbara Drzewiecka