Wycieczka klas trzecich do Zagrody Młynarskiej w Uniejowie

Dnia 26 września uczniowie klas III c i III d  naszej szkoły brali udział w wycieczce edukacyjnej do Zagrody Młynarskiej w Uniejowie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.

Dzieci brały udział w warsztatach pieczenia chleba i wysłuchały ciekawej opowieści starszego młynarza pt „Od ziarenka do bochenka”. Na koniec dzieci zwiedziły stary wiatrak i poznały jego działanie. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Z pysznymi chlebkami samodzielnie upieczonymi uczniowie wrócili do szkoły. 

 

Arleta Rajczyk
Maria Grabarczyk
Alicja Kaszyńska
Iwona Szymczak