Sprzątanie świata

110 „Kocham, lubię, szanuję …nie śmiecę”

 Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”.  Do tej akcji, jak co roku, dołączyła także nasza szkoła.

 Uczniowie uczestniczyli m.in. w nietypowych zajęciach z przyrody, kursie segregacji odpadów, spotkaniu z p. Magdaleną Kujawą-Zając – inspektor ds. Ochrony Środowiska w naszej gminie, sprzątaniu świata w terenie, konkursie plastycznym pt. „Najbardziej zanieczyszczone miejsca w Polsce”, a także w wycieczce do oczyszczalni ścieków we Władysławowie. Inicjatorkami akcji były p. Barbara Drzewiecka i p. Beata Jóźwik.

Podczas nietypowych zajęć z przyrody prowadzonych przez p. B. Jóźwik uczniowie klas piątych samodzielnie wykonywali kosze z brystolu w różnych kolorach, służące do segregacji i wkładali do nich odpowiednie odpady. Jedna z grup wykonała „śmieciowego ludzika”, co było atrakcją lekcji.

W  trakcie zajęć dotyczących segregacji odpadów, przeprowadzonych przez p. B. Drzewiecką, uczniowie klasy IV a zastosowali swoją wiedzę w praktyce, segregując wcześniej zgromadzone w tym celu odpady. Utrwalono również wiadomości na temat recyklingu oraz „dzikich wysypisk”.

Podczas spotkania z Panią Magdaleną Kujawą-Zając – inspektor ds. Ochrony Środowiska w naszej gminie uczniowie klas trzecich obejrzeli prezentację multimedialną na temat „Segreguję odpady – nie śmiecę”.

14 września uczniowie klas szóstych wraz z p. Barbarą Drzewiecką, a także
z p. Magdaleną Michalak-Zielińską, p. Edytą Kaczmarek – Krystkowiak, p. Beatą Maciaszek, p. Ewą Szczecińską oraz p. Katarzyną Knebel wyruszyli na akcję sprzątania świata w okolice tzw. Górki Niemieckiej, by uporządkować teren cmentarza ewangelickiego i pobliski las.

Laureatką konkursu plastycznego pt. „Najbardziej zanieczyszczone miejsca w Polsce” została uczennica klasy V b Aleksandra Grabarczyk. Celem konkursu, który przeprowadziły organizatorki tegorocznej akcji, było wykonanie pracy polegającej na umieszczeniu najbardziej zanieczyszczonych miejsc w kraju w konturze mapy Polski.

Dnia 17 września klasy czwarte wraz z opiekunkami p. B. Drzewiecką i p. B. Jóźwik udały  się  na  wycieczkę  do  oczyszczalni   ścieków  we  Władysławowie,  której  kierownik, p. Jarosław Szczap, przybliżył uczniom zasady funkcjonowania oczyszczalni.

Przedstawione powyżej działania przybliżyły uczniom zasady edukacji ekologicznej. Poprzez czynne uczestnictwo i bezpośrednią obserwację uczniowie poznali normy postępowania przyjaznego środowisku. Miejmy nadzieję, że podjęte w tym celu kroki zaowocują pozytywnymi efektami w przyszłości.