Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Turek

134855568398726 września 2012 roku uczniowie klasy III b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Nadleśnictwie Turek. 

Po lesie oprowadzał i opowiadał podleśniczy Mariusz Rutkowski. Podczas wędrówki uczniowie wyznaczali kierunki świata za pomocą kompasu, mierzyli grubość i wysokość drzew oraz przypomnieli sobie wiadomości o budowie lasu i jego mieszkańcach. Pamiętali oczywiście o zasadach zachowania się w środowisku naturalnym. Na zakończenie odbyło się ognisko, a pieczone kiełbaski zapewne wszystkim smakowały. Opiekę sprawowały: Jolanta Zając, Beata Jóźwik, Renata Bojanowska, Anna Szczecińska.