Musztra harcerzy i zuchów

W dniu  25 kwietnia wszyscy harcerze i zuchy naszej drużyny spotkali się wraz z instruktorami przy Pomniku Powstańców , celem przygotowania do uroczystych obchodów organizowanych w dniu 3 Maja.

Głównym celem spotkania było poznanie elementów musztry,  pełnienia warty honorowej przy pomniku, oraz  nauki odbioru wiązanek od delegacji .Specjalistycznych wskazówek udzielał nam zaproszony gość dh Michał Kałużny z Komendy Hufca z Turku.

 

                                                                                                               dh Iwona Kasprzak

                                                                                                           dh Małgorzata Karska

                                                                                                          dh Alicja Kaszyńska

                                                                                                       dh Dorota Zasada

                                                                                                      dh Jolanta Zając