Uczciliśmy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

„Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać”

 Zamyśleni, wsłuchani w słowa piosenki „Tolerancja” Stanisława Sojki, jakby ugrzecznieni zakończyliśmy rozważania o godności osób niepełnosprawnych.

W piątek, 26 kwietnia podczas widowiska teatralnego próbowaliśmy zrozumieć, czym jest tolerancja. Celem przedstawionej przez szóstoklasistów (uczestników kółka polonistycznego z kl.VIa  i VIb: Weronikę Darul, Wiktorię Darul, Olwię Grzesik, Wiktorię Kazimierską,Dominikę Kostrzewę, Annę Piekarską, Jakuba Trochę, Weronikę Walczak, Katarzynę Zając, Patrycję Kujawę, Aleksandrę Marszał, Martę Derucką, Jakuba Misiek) inscenizacji było uwrażliwienie każdego ucznia, na takie problemy, jak poniżanie i ignorowanie słabszych, brak akceptacji i zrozumienia czyjejś odmienności, dystans i krytyka wobec osób odznaczających się innym, odbiegającym od naszego sposobem bycia. Chcieliśmy zwrócić uwagę na tę odmienność, do której każdy ma prawo i powinniśmy to prawo respektować. Częstokroć zdarza się tak, że chcąc upodobnić się do innych, „być w grupie”, zapominamy o tym, jacy chcemy być, ślepo podążamy tam gdzie inni, wybieramy tę łatwiejszą, wygodniejszą drogę. Czy słusznie? Miejmy nadzieję, że nie grozi nam wszechogarniająca znieczulica.

Na zakończenie spotkania Pani Pedagog Alicja Kaszyńska opowiedziała o bohaterskiej postawie Janka Meli, młodzieńca który pomimo swej niepełnosprawności dokonał wielkich czynów i zmagał się często z prozaicznymi – jakby się mogło wydawać- trudnościami i z pewnością jest wzorem do naśladowania.

 

Magdalena Michalak-Zielińska
Ewa Szczecińska
Alicja Kaszyńska

 


Słowa piosenki S. Sojki były także myślą przewodnią części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy integracyjnej IIIa. Występ obejrzeli koledzy z klas I-III oraz zaproszeni goście z przedszkola we Władysławowie.

Młodzi aktorzy przedstawili spektakl „Brzydkie kaczątko” podkreślając, iż nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie, ale doceniać jego wnętrze. Bardzo mocno zwracali uwagę na fakt akceptacji wszystkich osób w naszym środowisku oraz prawo do szacunku i uznania.

                                     Zespół do spraw integracji